Highlights

Producties

Tax Shelter

Wat

Tax Shelter is een fiscale regeling die investeringen in de productie van audiovisuele en cinematografische werken aanmoedigt door een belastingvrijstelling te bieden aan investerende vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Volgens het huidige, nieuwe systeem krijgt de investerende vennootschap in ruil voor de betaalde sommen een voorlopige en onmiddellijke fiscale vrijstelling ten belope van 310% op het werkelijk geïnvesteerde bedrag. Deze voorlopige vrijstelling wordt beperkt tot maximum 50% van de totale belastbare gereserveerde winst, met een absoluut maximum van 750.000 euro. De totale vrijstelling kan eveneens niet hoger liggen dan 150% van de nominale waarde van het tax shelterattest.  

De geldelijke investering ligt in het hervormde tax shelterstelsel (van kracht sinds 1 januari 2015) lager, met behoud van hetzelfde fiscaal voordeel als in het voorgaande stelsel. Waar er vroeger een investering van 100€ nodig was met het oog op een fiscaal voordeel van 51€ (ofwel 5,39%), volstaat in het huidige systeem een inleg van 48,39€ om hetzelfde fiscaal voordeel te bekomen. 

Contact

+ 32 (015) 28 49 49

Bereik ons met het openbaar vervoer!

-Wil je stage lopen ?-
STAGE@KOEKENTROEF.BE